1. NEDĚLE POSTNÍ

  • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. Ve Frenštátu vždy v pátek před mši sv. v 17.15 hod., v Tiché půl hodiny před mši sv.
  • Ve středu budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Můžete ještě psat intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti. Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
  • Vzadu kostela je rozpis našeho Farního půstu. Najdete tam i Postní přípravu pro děti a také pomůcku „Bible na pokračování“.
  • Příští neděli 28. února bude měsíční sbírka na opravy.
  • Sobotní ranní mše sv. se ve Frenštátu posouvá na večer v 18.00 hod. do Horního kostela.
  • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
  • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.
  • Fotogalerie z Popeleční středy: