2. NEDĚLE POSTNÍ

  • Děkuji za dnešní sbírku na opravy. V rámci sbírky „Svatopetrský haléř“ se vybralo: Frenštát 11469 Kč; Tichá 3415 Kč.
  • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. Ve Frenštátu vždy v pátek před mši sv. v 17.15 hod., v Tiché půl hodiny před mši sv. (čtvrtek a v neděli před mši sv. v 10.30).
  • Tento týden budeme prožívat dny duchovní obnovy:
  • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
  • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
  • Od 16.00 do 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.17.15 bude pobožnost Křížové cesty a po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
  • Vzadu kostela je rozpis našeho Farního půstu. Tento týden jej obětujme „za obrácení hříšníků“. Najdete tam i Postní přípravu pro děti.
  • Zatím povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
  • Foto: Pobožnost křížové cesty na 1. pátek v měsíci