3. NEDĚLE POSTNÍ

Mše svaté v době omezení:

Horní kostel:
Sobota: 18.00 (s nedělní platností)
Neděle: 7.30 9.00 10.30
Pondělí: 18.00
Středa: 18.00
Pátek: 18.00

Dolní kostel:
Úterý: 7.30
Čtvrtek: 7.30

  • Děkuji za sbírku na opravy.
  • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. V každý pátek před mši sv. v 17.15 hod.
  • Vzadu kostela je rozpis našeho Farního půstu. Další týden půstu obětujme „za duše v očistci“. Najdete tam i Postní přípravu pro děti.
  • Sobotní ranní mše sv. se ve Frenštátu posouvá na večer v 18.00 hod. do Horního kostela.
  • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
  • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.
  • Zatím povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.