3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  • Děkuji za dnešní sbírku na opravy.
  • Ve středu budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Můžete psat intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti. Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
  • Na příští neděli 25. 4. plánovali jsme pobožnost u kaple sv. Marka v 15.00 hod, abychom společně vyprošovali požehnání pro farnost a rolníky a také prosit za dobré počasí a hojnou úrodu. Zatím to nevypadá nadějně, abychom to mohli uskutečnit u té kapličky. Možná, že letos tu pobožnost uděláme v kostele, a spojíme to s modlitbou za nová kněžská povolání. Ale potvrdíme si to ještě příští neděli.
  • V naši farnosti máme společenství „živého růžence“. Je to skupina lidi, kteří se zavázali každý den modlit se jeden desátek růžence. Všechny osoby, které se k tomu kdysi přihlásily, prosím o potvrzení, že chcete v tom pokračovat. Zveme i další osoby, které by se chtěly k tomu připojit.
  • Také zvu ochotné lidi, kteří by se rádi trochu víc zapojili do liturgie mše sv., a ujali by se čtení (přímluv a liturgických čtení).
  • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
  • Pondělí po mši sv.: modlitba Breviáře.
  • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
  • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.