4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Od pondělí 26.4.2021 už neplatí omezení na 10% kapacity, ale možnost naplnit kapacitu kostela při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné domácnosti. Neplatí ani zákaz zpěvu při bohoslužbě. Při bohoslužbě je dále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce.

  • Děkuji za sbírku na opravy.
  • Na dnešní pobožnost ke cti sv. sv. Marka letos vyjímečně zvu do horního kostela. Začneme v 15.00 hod. Budeme společně vyprošovat požehnání pro farnost a rolníky a také prosit za dobré počasí a hojnou úrodu. Letos tu pobožnost spojíme i s modlitbou za nová kněžská povolání.
  • Na první sobotu po ranní mši sv. (v dolním kostele) bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
  • Od května (už od soboty 1.5.) sobotní mše sv. bude zase jen ráno!
  • Nedělní mše sv. v 10.30 zatím zůstavá bez změn.
  • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
  • Pondělí po mši sv.: modlitba Breviáře.
  • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
  • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.