22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Ještě jednou mockrát děkuji za měsíční sbírku na opravy.
  • Děkuji také všem, kdo se včera zúčastnili naši farní pouti na Radhošti. A také všem, kdo se s nami spojovali v modlitbě doma nebo na jiných místech.
  • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
  • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
  • Od 16.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
  • V neděli 5. září při mších svatých (v 7.30 a v 9.00 hod.) proběhne obřad žehnání školních aktovek a dalších školních pomůcek, které si děti přinesou s sebou.
  • Na bočním oltáři jsou připravený přihlášky do náboženství. Vyplněné odevzdejte v zákristii nebo na faře.
  • Děti, které se připravují na 1.sv. Přijímání začínají výuku už tento týden ! (na faře, v pátek od 13.15)
  • Fotogalerie z pouti na Radhošť: