24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Příští neděli (19.9.) bude sbírka na církevní školy a další neděli (26.9.) měsíční sbírka na opravy.
  • Začne opět setkávání seniorů. První setkání bude teď v sobotu 18.9. od 15.00 tentokrát na faře. Srdečně zveme všechny seniory.
  • Výuka náboženství na faře začne tento týden:

středa:
15.15 – 16.00 hod. 1. – 2. třída

14.30 – 15.15 hod. 4. – 6. třída

15.15 – 16.00 hod. 7. – 9. třída

pátek:
3. třída (od 8. října) přesný čas výuky je ještě na domluvě

  • Ve středu večer a ve čtvrtek ráno jsou volné úmysly mší sv.
  • Pondělí po mši sv.: modlitba breviáře.
  • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
  • Fotogalerie: žehnání aktovek: