25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Mockrát děkuji za dnešní sbírku na církevní školy. Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy.
  • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Prosby, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti napište na lístky připravené u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty prosby můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
  • V pátek v 18.00 hod. zvu do kostela celé rodiny na mši sv. zaměřenou pro děti (jak školní, tak i předškolní a i starší). Jednou za měsíc budeme chtít se setkávat kolem oltáře Páně a modlit se za naše rodiny.
  • A hned po té večerní mši sv. zvu do kostela na krátké setkání rodiče děti, které v neděli 10. října přistoupí v naši farnosti k 1. sv. Přijímání.
  • V sobotu odpoledne, v 15.00 hod. na faře požehnáme kapličku sv. Rity.
  • Vzadu kostela jsou k rozebrání časopisy. Je tam i nejnovější číslo MAJAKu.
  • Můžete ještě přihlásit své děti do náboženství. Vyplněné přihlášky doneste do zákristie nebo na faru.
  • Od 24. do 26. září proběhne v kostele TRIDUUM MODLITEB MATEK. Matky a babičky jsou zvaný k společné modlitbě. Podrobností na plakátku u kostela.