32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Připomínám, že od 1. listopadu mše sv. ve všední dny jsou v Dolním kostele (!)
  • Letošní slavnost sv. Martina budeme společně prožívat příští neděli 14. listopadu. Všechny mše sv. budou ten den také jen v Dolním kostele. A bude tam ten den sloužená i jedna další mše sv. navíc a to v 10.30 hod. Prosím, abyste se rozdělili na ty tři mše sv.
  • V sakristii se ještě můžete přihlásit na přípravu na biřmování.
  • V sakristii si ještě můžete koupit kalendář na příští rok.
  • Od 1. do 30. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.