SLAVNOST SV. MARTINA, BISKUPA, hlavního patrona farního kostela a města

  • První setkání (organizační) v rámci přípravy na biřmování bude ve středu, hned po večerní mši sv., na faře.
  • sobotu v 15.00 hod. zveme na faru na setkání seniorů.
  • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy.
  • Obě nedělní mše sv. budou zase jen v Horním kostele.
  • Od 1. listopadu mše sv. ve všední dny jsou v Dolním kostele.
  • Fotogalerie: Farní Pouť: