SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

  • Dnes slavíme slavnost Ježíše Krista Krále. Jsme u sklonku liturgického roku. Za týden začíná nový církevní rok a Advent – čtyřtýdenní doba přípravy na oslavy narození Ježíše Krista. Při mších svatých budeme žehnat adventní věnce.
  • Děkuji za dnešní měsíční sbírku na opravy.
  • Vzhledem k zhoršující se epidemiologické situace, večerní mše sv. budou zase v Horním kostele ! (pondělí, středa, pátek). Stejně i obě nedělní mše sv. !
  • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Prosby, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti napište na lístky připravené u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty prosby můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
  • V pátek v 18.00 hod. zvu do kostela rodiny s dětmi na mši sv. zaměřenou pro děti (jak školní, tak i předškolní a i starší). Budeme se modlit za naše rodiny.
  • Vzadu kostela je k rozebrání náš farní zpravodaj MAJAK.
  • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také 1,5 m rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
  • V sakristii si ještě můžete koupit kalendář na příští rok.
  • Od 1. do 30. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé.
  • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.