1. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Dnes začíná nový církevní rok a Advent – čtyřtýdenní doba přípravy na oslavy narození Ježíše Krista.
 • Děkuji za měsíční sbírku na opravy.
 • Adventní ranní mše sv. budeme prožívat jako „Roráty“. Proto si můžete na ně donést lucerničku nebo svíčku.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Na první pátek od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Můžete už zapisovat intence mší sv. na příští rok 2022.
 • Vzadu kostela je ještě k rozebrání náš farní zpravodaj MAJAK.
 • V sakristii si ještě můžete koupit kalendář na příští rok.
 • Fotogalerie: svěcení adventních věnců: