2. NEDĚLE ADVENTNÍ

  • Na středu 8. prosince připadá slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Zvu ten den na slavnostní mši svatou v 18.00.
  • Biskupství ostravsko-opavské vyhlašuje na příští neděli 12. prosince sbírku na dostavbu diecézního centra pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
  • Adventní ranní mše sv. budeme prožívat jako „Roráty“. Můžete si na ně donést svoji lucerničku.
  • Můžete už zapisovat intence mší sv. na první pololetí příštího roku 2022.
  • Vzadu kostela je ještě k rozebrání náš farní zpravodaj MAJAK.
  • Jako vloni bude v našim kostele od dnešní neděle probíhat Adventní misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka. Zakoupením výrobků a vložením peněz do přiložené pokladničky pomáháte potřebným v misijních oblastech skrze Papežská misijní díla. Uvedené ceny jsou pouze doporučené, všechno, co dáte, je Váš dar pro pro děti se zdravotním postižením na Papui Nové Guinei.
  • pátek 17.12. plánujeme adventní duchovní obnovu. Začne mši sv. v 18.00 a pak bude vedená adorace.
  • Před koncem roku můžete přispět na potřeby naší farnosti. Na požádání Vám bude vystaveno potvrzení o daru.