3. NEDĚLE ADVENTNÍ – GAUDETE

 • Dnešní sbírka je na dostavbu diecézního centra pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
 • Za týden bude měsíční sbírka na opravy.
 • Ve středu po večerní mši sv. bude na faře setkání v rámci příprav na biřmování.
 • pátek 17.12. Vás zvu na adventní duchovní obnovu. Začne mši sv. v 18.00 a pak bude vedená adorace. Od 17.00 bude tichá adorace a příležitost k svátostí smíření.
 • Na sobotu 18.12. připravili jsme pro děti venkovní hru, kterou jsme nazvali „Putování za betlémským světýlkem“. Všichni de už sejdeme na adventní rorátní mši sv. v 7.30 v kostele sv. Martina. Na ni si mohou vzít svoje lucerničky. Poté se přesuneme na společnou snídani na faru. Prosíme, aby každé dítko přineslo trošku buchty nebo vánočky. Po snídani začne hra. Předpokládaný konec v 11.30 v Katolickém domě. Prosíme, aby děti měly teplé oblečení. Pokud se chcete zúčastnit i Vy – rodiče nebo sourozenci – jste vítáni.
 • A v sobotu odpoledne v 15.00 zveme na faru na setkání seniorů.
 • I letos probíhá v našim kostele Adventní misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka. Zakoupením výrobků a vložením peněz do přiložené pokladničky pomáháte potřebným v misijních oblastech skrze Papežská misijní díla. Letošní dar bude předán dětem se zdravotním postižením na Papui Nové Guinei.
 • Můžete zapisovat intence mší sv. na první pololetí příštího roku 2022.
 • Vzadu kostela je ještě k rozebrání diecézní zpravodaj OKNO.
 • Před koncem roku můžete přispět na potřeby naší farnosti. Na požádání Vám bude vystaveno potvrzení o daru.
 • Foto: Roráty: