4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Bohoslužby o Vánocích:

24.12. – „Půlnoční“ mše sv. (HK): 22.30
25.12. – Slavnost Božího Narození – mše sv. (HK): 7.30 a 9.00
26.12. – Neděle Svaté Rodiny – mše sv. (HK): 7.30 a 9.00 (při každé mši sv. obnova manželských slibů)

  • Děkuji za dnešní sbírku na opravy a za sbírku na dostavbu diecézního centra pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
  • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Prosby, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti napište na lístky připravené u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty prosby můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
  • Betlémské světlo bude umístěno v předsíni kostela sv. Martina (DK 8.00 – 17.00).
  • Vzadu kostela ještě dnes můžete přispět na misie v rámci „Misijního jarmarku“.
  • V pátek 24.12. na Štědrý den „Půlnoční“ mše sv. začne v 22.30 hod.
  • sobotu 25.12. na slavnost Božího Narození mše sv. budou jako v neděli.
  • Příští neděli 26.12. prožíváme svátek Svaté Rodiny. Při každé mši sv. manžele budou mít příležitost obnovit si manželské sliby. Proto prosím, aby se manžele posadili spolu.

Zpovědní služba před Božím Narozením:

  • 20.12. Pondělí: 17.00 – 17.50 hod.; pak po mši sv. do posledního penitenta (HK)
  • 22.12. Steda: 17.00 – 17.50 hod.; pak po mši sv. do 20.00 hod. (HK)
  • 23.12. Čtvrtek: 7.00 – 7.25 hod.; pak po mši sv. do posledního penitenta (DK)

Fotogalerie:

Betlém

Vnesení Betlémského světla