6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Děkuji za dnešní sbírku na opravy.
  • V pondělí od 17.15 Vás zveme do kostela na Mariánské večeřadlo. Začínáme modlitbou růžence, následuje četba poselství z tzv. „modré knihy“ a končíme zasvěcením Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Po mši sv. bude modlitba breviáře.
  • V pátek od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
  • V sobotu od 15.00 hod. na faře bude setkání seniorů.
  • Příští neděli 20. února se uskuteční každoroční sbírka nazvaná „Svatopetrský haléř“.
  • Také se už pomalu blíží postní doba, během které budeme prožívat pobožností Křížové cesty. Budou každý pátek před mši sv. A tentokrát chtěl bych Vám všem nabídnout vedení této modlitby. Pokud jste ochotní, můžete se zapsat na papír, který je vzadu na stolku.
  • 25.3. celá církev bude prožívat modlitební bdění: „24 hodin pro Pana“. Letos se k tomu zapojíme i my. Ale jestli to bude v plném rozsahu (24–hodinová adorace) nebo jen z části…tak už záleží na nás.
  • Fotogalerie: Svatoblažejské požehnání