7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí od 17.15 Vás zveme do kostela na Mariánské večeřadlo. Začínáme modlitbou růžence, následuje četba poselství z tzv. „modré knihy“ a končíme zasvěcením Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Po mši sv. bude modlitba breviáře.
  • Ve středu budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti můžete nechat u obrazu sv. Rity. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
  • V pátek od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. A v 18.00 hod. zvu na mši sv. zaměřenou pro děti (jak školní, tak i předškolní a i starší). Zase se chceme modlit za naše rodiny.
  • Také se už pomalu blíží postní doba, během které budeme prožívat pobožností Křížové cesty. Budou každý pátek před mši sv. A tentokrát chtěl bych Vám všem nabídnout vedení této modlitby. Pokud jste ochotní, můžete se zapsat na papír, který je vzadu na stolku.
  • Fotogalerie: Žehnání chlebů sv. Agáty