5. NEDĚLE POSTNÍ

  • Dnes večer v 17.30 hod. se v kostele v Lubině uskuteční chorálové postní pásmo. Účinkují kněží z Kněžské gregoriánské scholy.
  • V sobotu 9.4. půjdeme Křížovou cestu ke kapli sv. Marka. Začneme v 18.00 hod. od Chovanců.
  • Příští neděle je poslední postní neděle – Květná – Pašijová. Koná se na památku Kristova vjezdu do Jeruzaléma, kde je vítán zástupy lidí s palmovými větvemi v rukou. Ke slavnostnímu průvodu s ratolestmi se shromáždíme před kostelem.
  • Příští neděli 10.4. od 15.00 do 17.00 hod. bude v kostele sv. Martina příležitost k předvelikonoční svátosti smíření. Bude v tom čase i tichá adorace.
  • Můžete se už také zapisovat na adoraci u Božího hrobu: Bílá sobota 16.4.
  • Zveme také všechny, kteří radí maluji k tvořivé aktivitě v naši farnosti na téma: „Namaluj svůj oblíbený biblický příběh“. Podrobností najdete na plakátku.
  • Vzadu kostela probíha Misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka.
  • Fotogalerie: Misijní jarmark