SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  • Děkuji za sbírku na Diecézní charitu. Vybralo se 13.185,– Kč.
  • Ve čtvrtek 16.6. připadá slavnost Božího Těla a Krve. Je to doporučený svátek. Zvu Vás na slavnostní mši sv. do HK v 18.00, (bude pouze večerní) po které bude následovat Eucharistický průvod. Budeme vyprošovat Boží požehnání pro farnost, město a pro celý svět. Letošní průvod půjde „jen“ kolem kostela. V případě nepříznivého počasí mši svatou zakončíme výstavem Nejsvětější Svátosti a adorací.
  • V sobotu odpoledne zveme na setkání seniorů. Začne v 15.00 hod. v kapli sv. Rity na faře.
  • Ve stejnou dobu, na farní zahradě mají táborák děti z náboženství.
  • První prázdninový den bude letos opět patřit tradičnímu „Setkání dětí a rodin“ s otcem biskupem. Děti, rodiče i prarodiče jsou zváni v pátek 1. července 2022 nejprve do areálu Kamenité u Vyšních Lhot a po mši svaté, kterou bude celebrovat biskup Martin David, na horu Prašivá. Tématem setkání je heslo „Společně na cestě“. Máme objednaný autobus. Při přihlašování se do seznamu napište příjmení rodiny a celkový počet osob, které v rámci té rodiny pojedou. Cena jednoho místa v autobuse je cca 100 Kč. Ale nechci, aby to byla překážka, zvláště pro početnější rodiny, proto kdo pojede přispěje dobrovolnou částkou. (Platí to pouze pro rodiny naší farnosti 🙂

Je třeba se rozhodnout nejpozději do neděle 19.6. (!)

  • V rámci Otevřených chrámů je do konce října kostel sv. Jana Křtitele otevřeny také v sobotu: 11.00–16.00 a v neděli: 12.00–17.00.
  • Od středy 13.7. do soboty 16.7. proběhne Pěší farní pouť na Velehrad. Vycházet se bude od DK ráno. Na každý den vychází přibližně 25–35 km. Podrobnější popis cesty je na nástěnce. Zájemci, hlaste se u Katky Siudové do 30.6. (tel. 736 612 409).
  • Můžete už také zapisovat úmysly mší sv. na druhé pololetí 2022.
    Fotogalerie: první svaté přijímání