12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Dnešní sbírka je na opravy. Pán Bůh zaplať za veškerou podporu.
  • Dnes se ještě můžete přihlásit na autobus na „Setkání dětí a rodin“ s otcem biskupem na hoře Prašivá. Je to v pátek 1. července 2022.
  • Ve středu zvu na pobožnost i mši sv. ke cti sv. Rity.
  • pátek při mši sv. v 18.00 chceme děkovat Pánu Bohu za celý školní a katechetický rok. Proto zvu na tu mši sv. nejen školní děti, ale celé rodiny.
  • Příští neděli v horním kostele budeme prožívat Slavnost Narození sv. Jana Křtitele – pouť. Proto obě mše sv. budou v horním kostele. A odpoledne v 15.00 hod Vás zvu na pobožnost na Dílech.
  • Od července bude malá změna ve mších svatých: v pondělí mše sv. nebude a v úterý nebude mše sv. ráno, ale večer v 18.00 v horním kostele.
  • Od středy 13.7. do soboty 16.7. proběhne Pěší farní pouť na Velehrad. Vycházet se bude od DK ráno. Na každý den vychází přibližně 25–35 km. Podrobnější popis cesty je na nástěnce. Zájemci, hlaste se u Katky Siudové do 30.6. (tel. 736 612 409).
  • Můžete už také zapisovat úmysly mší sv. na druhé pololetí 2022. Také teď ve čtvrtek ráno je volný úmysl mše sv.