13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Dnes odpoledne v 15.00 hod Vás ještě zvu na pobožnost na Dílech.
  • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí do čtvrtka večera.
  • Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
  • Autobus na „Setkání dětí a rodin“ s otcem biskupem na hoře Prašivá odjede v pátek v 9.15 od horního kostela. Můžete se ještě přihlásit. V případě velmi nepříznivého počasí se bude konat pouze mše svatá v bazilice ve Frýdku.
  • Připomínám, že od července nebude mše sv. v pondělí a v úterý nebude mše sv. ráno, ale večer v 18.00 v horním kostele.
  • Příští neděli 3.7.2022 od 16.00 hod. Vás zveme na farní zahradu na „Společenské farní odpoledne“. Zváni jsou všichni bez rozdílu věku. Bude zajištěn čaj, káva, voda se šťávou, kečup a hořčice. Pivo a birell bude možné zakoupit na místě. Doneste si špekáčky, chleba, nebo i jiné dobroty (buchtu, sušenky apod.). Za nepříznivého počasí se přesuneme na faru.
  • Od středy 13.7. do soboty 16.7. proběhne „Pěší farní pouť na Velehrad“. Podrobnější popis cesty je na plakátku.
  • Můžete už také zapisovat úmysly mší sv. na druhé pololetí 2022. Také teď ve čtvrtek ráno je volný úmysl mše sv.
  • Fotogalerie: Mše sv. na poděkování za katechetický rok