21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Děkuji za dnešní sbírku na opravy fasády fary.
  • Ve středu zvu na pobožnost i mši sv. ke cti sv. Rity. Můžete si donést růže k požehnání.
  • V sobotu 27.8. se uskuteční naše farní pouť na Radhošť. Mše sv. bude v 11.00 hod. Všichni jsou srdečně zvaní. Kdo by chtěl Pánu Bohu více obětovat, může se připojit k společnému pěšímu putování (7.30 hod.) nebo k putování na kole (8.15 hod.). Sraz těchto poutníků se uskuteční u D.K.
  • V pátek od 17.00 hod. je tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
  • V rámci projektu „Otevřené chrámy“ je vždy v sobotu od 11.00 do 16.00 hod. a v neděli od 12.00 do 17.00 hod. otevřen H.K.