22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Děkuji za sbírku na opravy fasády fary. Vybralo se 15.871 Kč.
  • Ve čtvrtek se budeme modlit za kněze a nová kněžská povolání.
  • Návštěva starších a nemocných farníků bude tento měsíc vyjímečně ve čtvrtek dopoledne. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do středy večera.
  • Na první pátek od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
  • V neděli 4. září při mších svatých (v 7.30 a v 9.00 hod.) proběhne obřad žehnání školních aktovek a dalších školních pomůcek, které si děti přinesou s sebou.
  • V zákristii jsou připraveny přihlášky do náboženství. Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat v zákristii nebo na faře.
  • Fotogalerie: Farní pouť na Radhošť