23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pátek 9.9. v 16.15 na faře bude první schůzka Misijního klubka v novém školním roce. Rádi mezi sebou přivítáme i nové misionáře. Přijít může každý kdo chce poznávat nové věci, trávit čas s kamarády, připravovat misijní jarmarky i setkání, podnikat výlety, a přitom všem pomáhat dětem v celém světě (modlitbou, obětí, spořením, tvořením). Děti z misijních klubek jsou zapojeny do papežského misijního díla dětí. Heslem děti které v tomto díle pracují je „Děti pomáhají dětem“.
 • V zákristii jsou připraveny přihlášky do náboženství. Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat v zákristii nebo pí. katechetce.
 • Výuka náboženství začne od středy 14.9. Děti 3. tř. začínají o týden později tj. 21.9.
 • Pro děti, které budou muset čekat na svoji hodinu náboženství, bude možnost být ve vyhrazené místnosti na faře, kde by si mohly hrát. Dohled bude zajištěn. Zájemci ať se nahlásí na první schůzce.
 • V sobotu 24.9. od 9.00 bychom radí udělali velký úklid kostela sv. Martina – D.K.
 • V neděli 25.9. v 15.00 zvu na přátelské posezení s pohoštěním pro všechny, kteří se zapojují do pravidelného úklidu obou frenštátských kostelů. Zváni jsou i ti starší farníci, kteří tuto službu vykonávali dříve.
 • Výuka náboženství na faře – středa: 12.45 – 13.30 hod. 1. – 2. třída 13.40 – 14.25 hod. 4. – 6. třída
  14.35 – 15.20 hod. 7. – 9. třída
  15.00 – 15.45 hod. 3. třída