24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině. V naši farnosti se k tomu můžete připojit v pátek od 17.00 hod.
  • Příští neděli, tj. 18. září bude pravidelná diecézní sbírka na církevní školy.
  • V zákristii jsou připraveny přihlášky do náboženství. Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat v zákristii nebo pí. katechetce.
  • Výuka náboženství začne od teto středy 14.9. Děti 3. tř. začínají o týden později tj. 21.9.
  • Pro děti, které budou muset čekat na svoji hodinu náboženství, bude možnost být ve vyhrazené místnosti na faře, kde by si mohly hrát. Dohled bude zajištěn. Zájemci ať se nahlásí na první schůzce.
  • V sobotu 24.9. od 9.00 bychom radí udělali velký úklid kostela sv. Martina – D.K.
  • V neděli 25.9. v 15.00 zvu na přátelské posezení s pohoštěním pro všechny, kteří se zapojují do pravidelného úklidu obou frenštátských kostelů. Zváni jsou i ti starší farníci, kteří tuto službu vykonávali dříve.