25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Dnes je pravidelná diecézní sbírka na církevní školy.
  • Příští neděli, tj. 25. září bude pravidelná sbírka na opravy fasády fary.
  • Ve středu od 9.00 hod. zvu na faru na setkání seniorů.
  • Ve středu večer zvu do H.K. na pobožnost i mši sv. ke cti sv. Rity. Můžete si donést růže k požehnání.
  • V sobotu 24.9. od 9.00 zvu na velký úklid kostela sv. Martina – D.K.
  • V neděli 25.9. v 15.00 zvu na přátelské posezení s pohoštěním pro všechny, kteří se zapojují do pravidelného úklidu obou frenštátských kostelů. Zváni jsou i ti starší farníci, kteří tuto službu vykonávali dříve.