26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Na církevní školy bylo vybráno 9.422,– Kč. Dnes je sbírka na opravy fasády fary.
  • Děkuji všem, kdo se zapojili do včerejšího velkého úklidu kostela sv. Martina. Děkuji také za posečení trávy kolem něho.
  • Dnes v 15.00 hod. zvu na přátelské posezení s pohoštěním pro všechny, kteří se zapojují do pravidelného úklidu obou frenštátských kostelů. Zváni jsou i ti starší farníci, kteří tuto službu vykonávali dříve. A pokud chce někdo přinést něco dobrého na společný stůl, tak je to vítáno.
  • Ve stedu 28.9. je Slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona Českého národa. V den slavnosti zvu na mši sv. v 9.00 hod. do H.K.
  • V sobotu 1.10. jsme zvání do baziliky ve Frýdku na Diecézní pouť na úmysl obnovy rodin a nová povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. Program začíná v 14.00 hod. Mše sv. s o. biskupem Martinem bude v 17.00 hod. Podrobnosti jsou na plakátku.
  • sobotu 15.10. vás zvu na farní pouť. Pojedeme do Polska do Turzy Śląskiej (Slezské Fatimy). Podrobností podám později, ale už teď si můžete rezervovat termín.