27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Na opravy fasády fary bylo vybráno 16.069,– Kč. Děkuji za sbírku.
  • Ve čtvrtek ráno bude mše sv. za kněze a za nová povolání.
  • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí do čtvrtku večera.
  • Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • sobotu 15.10. vás zvu na farní pouť. Pojedeme do Polska do Turzy Śląskiej (Slezské Fatimy). Navštívíme také šikmý kostel v Karviné – Doly. Můžete se zapisovat v zákristii. Cena zájezdu 250 Kč.