28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • sobotu 15.10. vás zvu na farní pouť. Pojedeme do Polska do Turzy Śląskiej (Slezské Fatimy). Navštívíme také šikmý kostel v Karviné – Doly. Můžete se v zákristii ještě dnes zapisovat. Cena zájezdu 250 Kč. Odjezd autobusu od H.K. v 7.30 hod. Nebude ten den ranní mše sv. (!)
  • Příští neděli (16.10.) bude sbírka na opravy fasády fary. Další neděli (23.10.) na světové misie.
  • A u příležitosti Misijního dne (23.10.) děti a mládež z misijního klubka vás zvou od 16.00 hod. na faru. Představí tam v pásmu blahoslavenou Pauline Jaricot. Bude nasledovat společné posezení s občerstvením. Na závěr se společně pomodlíme modlitbu sv. růžence za misie a kdo bude chtít, může dobrovolnou částkou přispět na PMD.