4. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy.
 • Dnes odpoledne bude v D.K. od 15.00 do 17.00 příležitost k svátosti smíření. Bude u toho i tichá adorace.
 • V tomto týdnu nebude výuka náboženství.
 • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • V pátek 23.12. od 9.00 hod. v H.K. bude zdobení vánočních stromků. Zveme k tomu zvláště děti (!).
 • Betlémské světlo bude od čtvrtka umístěno v předsíni kostela sv. Martina (D.K.) 8.00 – 17.00.
 • Vzadu H.K. ještě dnes můžete přispět na misie v rámci „Misijního jarmarku“.
 • V sobotu 24.12. na Štědrý den „Půlnoční“ mše sv. začne v 22.30 hod. Nebude ranní mše sv.
 • Před koncem roku můžete ještě přispět na potřeby naší farnosti. Na požádání Vám bude vystaveno potvrzení o daru.
 • Odjezd autobusů z Trojanovic na Půlnoční mši svatou:
  1. autobus vyjede od hotelu U Kociána ve 21:40 hodin směrem na točnu Karlovice, po zastávkách k Maďům, ke kříži na Kopané, po Solárce pod Radhošť dále na Pindulu, k restauraci U Bačů, na točnu pod Javorníkem, ke kříži pod Javorníkem, na restauraci Sibérie a ke kostelu sv. Jana Křtitele.
  2. autobus vyjede ve 22:00 hodin z Ráztoky k hotelu Beskyd, ke kříži na Lomné, pod Díl, na Šenk, k Bartoňům a ke kostelu sv. Jana Křtitele.
  Po mši svaté bude zajištěn odvoz po stejné trase zpět.
 • Fotogalerie: Roráty