2. NEDĚLE POSTNÍ

  • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. Vždy v pátek před mši sv. v 17.15 hod.
  • Mockrát děkuji za pohoštění, které jste připravili na včerejší „Postní duchovní obnovu“, a také za krásné společenství, které jste u toho vytvořili.
  • Teď v sobotu 11.3. bude malá změna. Mše sv. bude v horním kostele v 9.00 hod. Při té mši sv. se bude udělovat nemocným a starším farníkům svátost pomazání nemocných. Srdečně zvu zvláště ty farníky, kteří se běžně do kostela nedostanou. Nebude mše sv. v 7.30 hod.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy fasády fary.
  • Zapisujte se už také na adoraci „24 hodin pro Pána“. Bude od pátečního večera 17.3. do soboty 18.3. večer.
  • Prosím všechny, kteří by měli zájem zúčastnit se plánované cyklopouti do Częstochowe, aby se nahlásili v sakristii z důvodu výběru vhodného termínu (srpen nebo září).
  • Také prosím všechny, kteří mají klíče od frenštátské fary, aby to nahlásili v sakristii.
  • neděli 19.3. u příležitostí slavnosti sv. Josefa zvu na faru muže na „Setkání se sv. Josefem“. Začneme v 16.00 hod. Předpokládaný konec stejně jako vloni po 20.00 hod. Vezměte sebou něco k jídlu (třeba buchtu, jednohubky, slané pečivo nebo chlebíčky).
  • Kostel sv. Jana Křtitele bude v letošním roce opět zapojen do projektu Otevřené chrámy. Pro průvodcovskou službu hledáme průvodce. Kostel bude oteven každou sobotu od 11.00 do 16.00 hod. a v neděli od 12.00 do 17.00 hod. od května do října. Finanční obměna bude cca 100 Kč /hod.
  • Ve čtvrtek v Tiché mimořádně nebude večerní mše sv.

Křížová cesta – děti – 10. 3. 2023