3. NEDĚLE POSTNÍ

  • Dnešní sbírka je na opravy fasády fary. Za týden bude sbírka na Centrum pro rodinu a sociální péči.
  • Frenštátská Charita letos oslavuje 30.let. U te příležitosti bude teď v úterý 14.3. v 9.00 hod. v D.K. sloužená o. bp. Martinem Davidem děkovná mše sv., na kterou jste také zvaní.
  • Ve středu od 9.00 hod. na faře bude setkání seniorů.
  • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. Každý pátek od 17.15 hod.
  • Na adoraci „24 hodin pro Pána“ je ještě zapotřebí zajistit dvě hodiny v sobotu 18.3.
  • Prosím všechny, kteří by měli zájem zúčastnit se plánované cyklopouti do Częstochowe, aby se nahlásili v sakristii z důvodu výběru vhodného termínu (srpen nebo září).
  • Také prosím všechny, kteří mají klíče od frenštátské fary, aby to nahlásili v sakristii.
  • neděli 19.3. u příležitostí slavnosti sv. Josefa zvu na faru muže na „Setkání se sv. Josefem“. Začneme v 16.00 hod. Předpokládaný konec stejně jako vloni po 20.00 hod. Vezměte sebou něco k jídlu (třeba buchtu, jednohubky, slané pečivo nebo chlebíčky).
  • Kostel sv. Jana Křtitele bude v letošním roce opět zapojen do projektu Otevřené chrámy. Pro průvodcovskou službu hledáme průvodce. Kostel bude oteven každou sobotu od 11.00 do 16.00 hod. a v neděli od 12.00 do 17.00 hod. od května do října. Finanční obměna bude cca 100 Kč /hod.
  • V sobotu 18.3. od 15.30 hod. bude na faře společné tvoření na Misijní jarmark. Srdečně zveme děti i rodiče. Peníze získané prodejem toho co vyrobíme budou poslány prostřednictvím Papežských misijních děl na pomoc Syrskému Aleppu zasaženého ničivým zemětřesením. Misijní jarmark bude probíhat od neděle 19.3. do neděle 2.4. v H.K.

Program adorace 24 hodin pro Pána
Pátek 17.3.:
19.00 – 20.00 H.K. Hodina tiché adorace (pro všechny)
20.00 – 7.00 Noční adorace ve farní kapli sv. Rity (pro přihlášené)
Sobota 18.3.: 7.00 – 8.00 D.K. Modlitba sv. růžence a mše sv. (pro všechny)
8.00 – 18.00 D.K. Tichá adorace (pro všechny)
17.00 – 18.00 D.K. Příležitost k svátosti smíření (pro všechny)
18.00 – 19.00 D.K. Společná, vedená adorace a požehnání (pro všechny)

Udělování svátosti nemocných