Slavnost Seslání Ducha Svatého

 • Na opravy fasády fary se vybralo 18.852,– Kč. Dnešní sbírka je na Diecézní charitu. Děkuji za obě sbírky.
 • Dnes odpoledne vás zvu na májovou pobožnost u kaple Panny Marie Lourdské na Horečkách, Začneme v 15.00 hod. Všichni jste srdečně zvaní. Po ní se u rest. Rekovice uskuteční smažení vaječiny, které zajištuje městská organizace KDÚ-ČSL.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Může se ji zúčastnit kdokoli. Prosím ale o zajištění jednotlivých hodin adorace. Tabulka je vzadu kostela. Auta můžete parkovat na farním dvoře.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtku večera. Po večerní mši sv. bude pobožnost k Božskému Srdci.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • V neděli 11.6. se od 17.00 hod. v Katolickém domě uskuteční koncert naších farníků. Podrobnosti najdete na plakátku. Všichni jste zvaní.
 • Můžete už také zapisovat intence mší sv. na další měsíce.
 • 12. – 15. července 2023 opět proběhne už skoro tradiční pěší pouť na Velehrad. Není třeba ujít celou cestu, je možno zúčastnit se třeba jen části pouti. Zájemci ať se nahlásí u Katky Siudové (736612409) do 30.6., aby bylo možno potvrdit nocleh na sv. Hostýně.
 • V neděli 18.6. 9 dětí z naší farnosti přistoupí k prvnímu sv. Přijímání a v sobotu před ní k první sv. zpovědi. Pamatujte jak na ně, tak na jejich rodiny ve svých modlitbách.
 • Slavnost seslání Ducha svatého
 • májová pobožnost u kaple Panny Marie Lurdské na Horečkách