Slavnost Nejsvětější Trojice

 • Na Diecézní charitu se vybralo 15.656,– Kč.
 • Ve čtvrtek v 8.00 hod. v D.K. začne tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Prosím ale o zajištění jednotlivých hodin adorace. Tabulka je vzadu kostela. Auta můžete parkovat na farním dvoře.
 • Také ve čtvrtek 8.6. připadá slavnost Božího Těla a Krve. Je to doporučený svátek. Zvu Vás na slavnostní mši sv. do H.K. v 18.00 hod., (bude pouze večerní) po které bude následovat Eucharistický průvod. Budeme vyprošovat Boží požehnání pro farnost, město a pro celý svět. Letošní průvod také půjde kolem kostela. Děti si donesou košíčky s květinami, aby mohly je pak sypat po cestě před Nejsvětější Svátosti. V případě nepříznivého počasí mši svatou zakončíme výstavem Nejsvětější Svátosti v kostele a adorací.
 • Připomínám také, abyste ten den před mši sv. neparkovali auta hned u kostelních zdi: budou tam 4 oltáře! Mladší mohou ten den auta zaparkovat na dvoře u fary.
 • V pátek 9.6. je den modliteb farnosti Frenštát za bohoslovce a bohoslovců za naši farnost. Pamatujte na tento úmysl i ve svých osobních modlitbách.
 • Příští neděli 11.6. se od 17.00 hod. v Katolickém domě uskuteční koncert naších farníků. Podrobnosti najdete na plakátku. Všichni jste zvaní.
 • A před koncertem od 16.00 hod. bude na faře modlitební setkání mužů.
 • 12. – 15. července 2023 opět proběhne už skoro tradiční pěší pouť na Velehrad. Není třeba ujít celou cestu, je možno zúčastnit se třeba jen části pouti. Zájemci ať se nahlásí u Katky Siudové (736612409) do 30.6., aby bylo možno potvrdit nocleh na sv. Hostýně.
 • V neděli 18.6. 9 dětí z naší farnosti přistoupí k prvnímu sv. Přijímání a v sobotu před ní k první sv. zpovědi. Pamatujte jak na ně, tak na jejich rodiny ve svých modlitbách.
 • Vzadu kostela si můžete vzít další číslo MAJAKu.
 • Slavnost Těla a Krve Páně – 8. 6. 2023