23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny.
 • Ve středu je volný úmysl mši sv. Můžete jej zapsat v sakristii.
 • Od dneška opět začne scholička pro děti od 4 let. Budeme se scházet každou neděli po druhé ranní mši na faře. Těší se na vás Zdislava Fialková.
 • Misijní klubko se schází každý pátek od 16.00 do 17.30 hod. na faře. Pro děti od 6 do 14 let.
 • V pátek po večerní mši sv. zveme na faru všechny, kteří by se chtěli aktivně zapojit do života naši farnosti.
 • V sobotu ráno začíná čtyřdenní cyklopouť k Panně Marii do Czenstochové. Pamatujte na naše poutníky ve svých modlitbách.
 • Příští neděli bude sbírka na církevní školy.
 • Příští víkend 15.–17.9. se bude konat duchovní obnova pro muže zaměřená na duchovní cvičení Exodus 90 v kapucínském klášteře v Olomouci a v sobotu 23.9. cyklopouť k Panně Marii na Turzovku. Podrobnosti najdete na plakátku.
 • Ve dnech 22.–24.9. se uskuteční Triduum Modliteb Matek. Podrobnosti také najdete na plakátku.
 • Výuka náboženství začne od 20. září a bude na faře ve středy: 1. a 2. třída: 12.45 – 13.30 hod. 4. – 6. třída: 13.40 – 14.25 hod. 7. – 9. třída: 14.35 – 15.20 hod. 3. třída: 15.00 – 15.45 hod. Přihlášky jsou v sakristii.
 • V sobotu 7.10. vás zvu na farní pouť: Cvilin – Maria Hilf – Głębinów (sanktuarium sv. Rity). Podrobnosti najdete na plakátku.