24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Děkuji za dnešní sbírku na církevní školy. Za týden bude sbírka na opravy ve farnosti.
  • Pamatujte ve svých modlitbách na naše cyklopoutníky, kteří putuji k Panně Marií do Czenstochové.
  • Ve středu ráno od 9.00 hod. zveme na faru seniory. A večer zvu na pobožnost i mši sv. ke cti sv. Rity.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny.
  • Od dneška opět začne scholička pro děti od 4 let. Budeme se scházet každou neděli po druhé ranní mši na faře. Těší se na vás Zdislava Fialková.
  • Misijní klubko se schází každý pátek od 16.00 do 17.30 hod. na faře. Pro děti od 6 do 14 let.
  • Ve dnech 22.–24.9. se uskuteční Triduum Modliteb Matek. Podrobnosti najdete na plakátku.
  • Výuka náboženství začne teď od středy 20. září a bude na faře ve středy: 1. a 2. třída: 12.45 – 13.30 hod. 4. – 6. třída: 13.40 – 14.25 hod. 7. – 9. třída: 14.35 – 15.20 hod. 3. třída: 15.00 – 15.45 hod. Přihlášky jsou v sakristii.
  • Z organizačních a technických důvodů byli jsme nucení posunout naši farní pouť na sobotu 21.10. Pojedeme trasu: Głębinów (sanktuarium sv. Rity) – Maria Hilf – Cvilín. Podrobnosti najdete na plakátku. Zapisovat se můžete v sakristii.