25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Děkuji za dnešní sbírku na opravy ve farnosti.
  • Ve čtvrtek 28.9. je Slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona Českého národa. V den slavnosti zvu na mši sv. v 9.00 hod. do H.K. Nebude ten den tichá adorace v D.K. V Tiché mše sv. bude v 18.00 hod.
  • Také ten den bude na Radhošti mše sv. v 13.00 hod. spolu s hnutím Betlém Nenarozeným. Také jste zvaní k modlitbě za nenarozené děti a za matky v tísni.
  • 15.9. proběhla pastorační rada. Tématem bylo plánování událostí, pro první pololetí, které nás jako farnost čekají, např. Poutě, slavnosti, pastorační akce, adventní a Vánoční období. Další pastorační rada se uskuteční ve čtvrtek 28.9. v 19.00 hod., kde budeme dále už konkrétněji probírat jednotlivé události. Pastorační rada je pro celou farní rodinu, tímto jste zváni všichni. Zvlášť zveme na ní zástupce za jednotlivé skupiny v naši farnosti.
  • V sobotu 7.10. jsme zvání do baziliky ve Frýdku na Diecézní pouť na úmysl obnovy rodin a nová povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. Program začíná v 15.30 hod. Mše sv. s o. biskupem Martinem bude v 17.00 hod. Podrobnosti jsou na plakátku.
  • sobotu 21.10. vás zveme na naši farní pouť Pojedeme trasu: Głębinów (sanktuarium sv. Rity) – Maria Hilf – Cvilín. Podrobnosti najdete na plakátku. Zapisovat se můžete v sakristii. Cena pouti je 350 Kč. za osobu.