26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Děkuji za sbírku na opravy ve farnosti, při které se vybralo 20.911,– Kč.
  • Starší a nemocné farníky tento měsíc výjimečně navštívím teď v úterý. Kdo má zájem, ať to nahlásí nejpozději do zítra.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny.
  • Na první pátek po večerní mši sv. bude pobožnost k Božskému Srdci.
  • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
  • Také v sobotu 7.10. jsme zvání do baziliky ve Frýdku na Diecézní pouť na úmysl obnovy rodin a nová povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. Program začíná v 15.30 hod. Mše sv. s o. biskupem Martinem bude v 17.00 hod. Můžete se tam taký vydat pěšky. Podrobnosti jsou na plakátcích.
  • Příští neděli se od 16.00 hod. na faře uskuteční modlitební setkání mužů.
  • Můžete se ještě zapsat na naši farní pouť sobotu 21.10. Podrobnosti najdete na plakátku. Zapisovat se můžete v sakristii. Cena pouti je pro naše farníky 350 Kč. za osobu.
  • Můžete se také zapojit do potravinové sbírky pro ukrajinské uprchlíky, kteří jsou ubytováni ve Staré Běle a v jiných částech Ostravska. V naši farnosti bude sbírka probíhat do čtvrtku 19. října. Podrobnosti, jak můžete tu sbírku podpořit, najdete na plakátku. Je to sbírka pouze trvanlivých potravin. Můžete je přinášet do sakristie (H.K. a D.K.). Poté bude sbírka předána zástupcům farnosti Stará Bělá.
  • Pro kluky pomáhající u oltáře připravilo naše biskupství celoroční hru pro ministranty. Začíná v neděli 1. října a bude ukončena v neděli 16. června 2024. Více informací na plakátech nebo na http://ministranti.doo.cz/spolecne-na-ceste- do-rima/.