1. NEDĚLE ADVENTNÍ

  • Dnes vstupujeme do nového církevního roku, který začíná adventem, dobou ztišení a duchovní přípravy na slavnost Narození Páně.
  • Děkuji za sbírku na opravy fasády fary.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
  • V pátek 8.12. budeme prožívat slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Je to doporučený svátek. Zvu ten den na mši sv. Ten den rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
  • Zveme vás všechny na rorátní mše sv. Budou v adventní době v soboty v 7.30. Můžete si donést lucerničky. Budou připravené i svíčky. Po mši sv. bude společná (pro všechny) snídaně na faře. Těšíme se na vás.
  • Můžete si už objednávat úmysly mší svatých na prví polovinu roku 2024.
  • Před koncem roku můžete ještě přispět na potřeby naší farnosti. Na požádání Vám bude vystaveno potvrzení o daru.
  • Fotogalerie: tvoření na Adventní jarmark