2. NEDĚLE ADVENTNÍ

  • Ve středu od 9.00 hod. zveme na faru na setkání seniorů.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
  • Už probíhají zkoušky na půlnoční. Každý pátek v 19.00 hod. na faře.
  • Zveme vás všechny na rorátní mše sv. Jsou v adventní době v soboty v 7.30. Můžete si donést lucerničky. Budou připravené i svíčky. Po mši sv. bude společná (pro všechny) snídaně na faře.
  • Příležitost ke svátosti smíření bude příští neděli 17.12. od 15.00 do 17.00 hod. v D.K. Zároveň bude tam probíhat i tichá adorace. Můžete využit buď obojí nebo aspoň jedno z nich – třeba jen adoraci.
  • Také příští neděli bude sbírka na opravy fasády fary.
  • Letos si připomínáme 800. výročí prvních jesliček. První betlém nechal připravit sv. František v Grecciu v roce 1223. V H.K je v kapli „Božího hrobu“ připravená malá připomínka tohoto výročí.
  • Můžete si už objednávat úmysly mší svatých na první polovinu roku 2024.
  • Před koncem roku můžete ještě přispět na potřeby naší farnosti. Na požádání Vám bude vystaveno potvrzení o daru.
  • Fotogalerie: Roráty