3. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy fasády fary.
 • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Zveme vás všechny na rorátní mše sv. Jsou v adventní době v soboty v 7.30. Můžete si donést lucerničky. Budou připravené i svíčky. Po mši sv. bude společná (pro všechny) snídaně na faře.
 • Příležitost ke svátosti smíření bude dnes odpoledne od 15.00 do 17.00 hod. v D.K. Zároveň bude tam probíhat i tichá adorace. Můžete využit buď obojí nebo aspoň jedno z nich – třeba jen adoraci. Další dny dle rozpisu.
 • Letos si připomínáme 800. výročí prvních jesliček. První betlém nechal připravit sv. František v Grecciu v roce 1223. V H.K je v kapli „Božího hrobu“ připravená malá připomínka tohoto výročí.
 • Betlémské světlo bude od čtvrtka umístěno v předsíni kostela sv. Martina (D.K.) 8.00 – 17.00.
 • Vzadu H.K. ještě dnes můžete přispět na misie v rámci „Misijního jarmarku“.
 • V neděli 24.12. na Štědrý den „Půlnoční“ mše sv. začne v 22.30 hod. v H.K. Ranní mše sv. budou jako obvykle v neděli.

Zpovědní služba před Božím Narozením:

 • 17.12. Neděle: 15.00 – 17.00 hod. (D.K)
 • 19.12. Úterý: 17.00 – 17.50 hod. (H.K)
 • 20.12. Steda: 17.00 – 17.50 hod. (H.K)
 • 21.12. Čtvrtek: 7.00 – 7.25 hod. (D.K)
 • 22.12. Pátek: 17.00 – 17.50 hod. (H.K)
 • 23.12. Sobota: 7.00 – 7.25 hod. (D.K)

Fotogalerie: Betlémské světlo