3. NEDĚLE POSTNÍ

  • Na sbírku: Haléř sv. Petra se vybralo 11.404,– Kč.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
  • Na modlitbu křížové cesty zvu v pátek před mši sv. v 17.30 hod. A před ní v 17.15 budeme se modlit Korunku k Božímu Milosrdenství.
  • Teď v pátek 8.3. po večerní mši sv. začíná adorace „24 hodin pro Pána“. Zakončíme ji společnou adoraci v sobotu v 18.00 hod. v H.K.
  • V tuto sobotu 9.3. ranní mše sv. bude v H.K. v 9.00. U té mše sv. bude možnost přijmout svátost pomazání nemocných. Zpověď bude od 8.30. Po mši sv. pokračuje v H.K. adorace – pro všechny.
  • sobotu 16.3. zvu na Postní duchovní obnovu. Začneme mši sv. v 7.30 v D.K. a pak se přesuneme do sálu na faře. Podrobností najdete na plakátku. Doneste prosím s sebou něco k jídlu. Teplé nápoje budou zajištěny.
  • neděli 17.3. u příležitostí slavnosti sv. Josefa zvu na faru muže na „Setkání se sv. Josefem“. Začneme v 16.00 hod. Předpokládaný konec stejně jako vloni po 20.00 hod.

Program adorace 24 hodin pro Pána
Pátek 8.3.: 19.00 – 20.00 H.K. Hodina tiché adorace (pro všechny)
20.00 – 8.00 Noční adorace ve farní kapli sv. Rity (pro přihlášené)
Sobota 9.3.: 8.00 – 9.00 H.K. Tichá adorace a modlitba sv. růžence 9.00 – 10.00 H.K. Mše sv. s udělováním pomazání nemocných
10.00 – 18.00 H.K. Tichá adorace (pro všechny)
18.00 – 19.00 H.K. Společná, vedená adorace a požehnání
17.00 – 18.00 H.K. Příležitost k svátosti smíření

Fotogalerie: Páteční Křížová cesta