4. NEDĚLE POSTNÍ – LAETARE

  • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy ve farnosti.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
  • Na modlitbu křížové cesty zvu v pátek před mši sv. v 17.30 hod. A před ní v 17.15 budeme se modlit Korunku k Božímu Milosrdenství.
  • sobotu 16.3. zvu na Postní duchovní obnovu. Začneme mši sv. v 7.30 v D.K. a pak se přesuneme do sálu na faře. Podrobností najdete na plakátku. Doneste prosím s sebou něco k jídlu. Teplé nápoje budou zajištěny.
  • neděli 17.3. u příležitostí slavnosti sv. Josefa zvu na faru muže na „Setkání se sv. Josefem“. Začneme v 16.00 hod. Předpokládaný konec stejně jako vloni po 20.00 hod.
  • Letošní venkovní Křížovou cestu od Chovanců ke kapli sv. Marka půjdeme v sobotu 23.3. od 18.00.
  • Fotogalerie: 24 hodin pro Pána a udělování pomazání nemocných: