3. Neděle velikonoční

  • Ve středu od 9.00 hod. na faře bude setkání seniorů.
  • Ve středu večer od 18.00 hod. v H.K. bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
  • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy ve farnosti.
  • V sakristii se můžete zapisovat na Pouť rodin na Mariahilf. Bude v sobotu 11.5. Vice informaci o té pouti najdete na plakátku.