4. Neděle velikonoční – neděle Dobrého Pastýře

  • Děkuji za dnešní měsíční sbírku na opravy ve farnosti.
  • Od dnešní neděle po celý týden ve svých modlitbách pamatujte tak zvlášť na kněžská a řeholní povolání.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
  • Příští neděli 28.4. vás zveme na pobožnost u kaple sv. Marka. Začneme v 15.00 hod. Budeme vyprošovat požehnání pro farnost, zemědělce a rolníky a vyprošovat příznivé počasí a hojnou úrodu.
  • Jsou už poslední místa na Pouť rodin na Mariahilf.