10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Dnes připadá den vzájemných modliteb bohoslovců AKS a farnosti Frenštát p. R. Pamatujme dnes tak zvláště na ty, kteří se v Olomouci připravují na kněžství a také za nová povolání.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se na jednotlivé hodiny.
  • Příští neděli bude sbírka na CPR (Centrum pro rodinu).
  • V neděli 23.6. v H.K. budeme prožívat Slavnost Narození sv. Jana Křtitele – pouť. Proto obě mše sv. budou v H.K. A odpoledne v 15.00 hod. Vás zveme na pobožnost u kapličky na Dílech.
  • Tradiční setkání dětí a rodin s otcem biskupem se bude konat v pondělí 1. července na Prašivé. Dopoledne začneme v areálu Kamenité v 10.00 hod. a po úvodním přivítání budeme slavit mši svatou s otcem biskupem Martinem a kněžími naší diecéze. Od 12.30 hod. se rozproudí život na louce mezi kostelem svatého Antonína a turistickou chatou a na stanovištích budou čekat duchovní, poznávací, pohybové, výtvarné i hudební aktivity. Pokud máte zájem vydat se na tu pouť společně autobusem tak to nahlaste v sakristii.