11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Dnešní sbírka je na CPR (Centrum pro rodinu).
  • Ve středu zvu na pobožnost i mši sv. ke cti sv. Rity.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se na jednotlivé hodiny.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.
  • Také příští neděli 23.6. v H.K. budeme prožívat Slavnost Narození sv. Jana Křtitele – pouť. Proto obě mše sv. budou v H.K. U té příležitosti (při pouti Jana Křtitele) budou nabídnuty koláče a buchty v rámci akce Misijního koláče. Vybraný příspěvek bude věnován na misie. A odpoledne v 15.00 hod. Vás zveme na pobožnost u kapličky na Dílech.
  • V neděli 30.6. vás zveme na společné odpoledne na farní zahradu. Začneme v 16.00 hod. a budeme u toho taký opékat párky.
  • Triduum Modliteb Matek se uskuteční v poslední víkend v červnu. Podrobností najdete na plakátku.
  • Můžete se přihlásit na tradiční setkání dětí a rodin s otcem biskupem na Prašivé. Bude se konat v pondělí 1. července.
  • Od 10. do 13. července proběhne už tradiční pěší pouť na Velehrad. Kdo by měl zájem, hlaste se u Katky Siudové. Bližší informace jsou na plakátku.