12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Hned po mši sv. budou nabídnuty koláče a buchty v rámci akce Misijního koláče. Vybraný příspěvek bude věnován na misie. A odpoledne v 15.00 hod. Vás zveme na pobožnost u kapličky na Dílech.
  • Dnešní sbírka je na opravy ve farnosti. Na Centrum pro rodinu se vybralo 10.581,– Kč.
  • Také se dnes ještě můžete přihlásit na tradiční setkání dětí a rodin s otcem biskupem na Prašivé. Bude se konat v pondělí 1. července.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se na jednotlivé hodiny.
  • Příští neděli 30.6. vás zveme na společné odpoledne na farní zahradu. Začneme v 16.00 hod. a budeme u toho taký opékat párky.
  • Triduum Modliteb Matek se uskuteční v poslední víkend v červnu. Podrobností najdete na plakátku.
  • Příští neděli při mši sv. v 9.00 hod. budeme děkovat Pánu Bohu za celý školní a katechetický rok. Proto zveme na tu děkovnou mši sv. nejen dětí, které chodily do náboženství ale celé rodiny.
  • Od 10. do 13. července proběhne už tradiční pěší pouť na Velehrad. Kdo by měl zájem, hlaste se u Katky Siudové. Bližší informace jsou na plakátku.
  • Fotogalerie: První svaté přijímání – 9. 6. 2024