Archiv pro měsíc: Duben 2018

5. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Úterý – Památka sv. Josefa, dělníka
Středa – Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Čtvrtek - Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Pátek - První pátek
Sobota - Památka Panny Marie
Neděle – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Od května (úterý) začnou probíhat májové pobožnosti. Během kázání bude zamyšlení a po mši svaté se pomodlíme (zazpíváme) litanie a modlitby.
 • V úterý jedou ministranti do Olomouce – kněžského semináře, kde jim bohoslovci připravili program.
 • Je první týden v měsíci: V 9.00 hod. bude mše svatá v Hortenzii a navštívím nemocné po pokojích. Od 15.00 hod. bude vystavená NS v kostele sv. Jana s příležitosti k sv. smíření a po večerní mši svaté bude řízená adorace.
 • Od příští neděle před mši svatou v 8.50 hod. začne nácvik ordinárií.
 • Vyšlo nové číslo časopisů Majak, který je vzadu k rozebrání.
 • Na webových stránkách je umístěn kalendář akcí, které nás čekají v následujícím čase.
 • Dne 12. května pojedeme na farní pouť na Sv. Kopeček a do Olomouce. Mši svatou máme domluvenou v 10.00 hod. na sv. Kopečku. Prosím zájemce, aby se zapsali v zákristii. Bude se vyjíždět v 8.00 hod. od H.K., proto nebude ranní mše svatá.

POBOŽNOST U KAPLE SV. MARKA

V neděli 22. 4. jsme tradičně měli pobožnost u kaple sv. Marka, kde jsem prosili za úrodu a žehnali jsme pole, pastviny a louky. Jak se říká: „Marné lidské namáhání bez Božího požehnání.“ I přes schopnost lidského rozumu a vědy je potřeba se k Bohu obracet a prosit o požehnání, aby vše co děláme, bylo k prospěchu dobra lidí. Jedině Bůh nás učí, jak přistupovat k dílu stvoření, abychom ho dobře spravovali a neničili. Svatý Marku, oroduj za nás.

4. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Pondělí – Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Středa – Svátek sv. Marka, evangelisty
Sobota - VEČER CHVAL
Neděle – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • V pondělí v katedrále sv. Víta bude sloužená mše svatá za kardinála Josefa Berana arcibiskupem Dominikem Dukou a poté budou uloženy ostatky do hrobky.
 • Ve středu budou HOVORY O VÍŘE v 19.00 hodin na faře. Téma: ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA.
 • V sobotu od 18.00 hodin bude VEČER CHVAL v kostele sv. Martina.
 • Dne 12. května pojedeme na farní pouť na Sv. Kopeček a do Olomouce. Mši svatou máme domluvenou v 10.00 hodin na Svatém Kopečku. Prosím zájemce, aby se zapsali v zákristii.

110 let od narození Vincence Jandy

V neděli 15. 4. se slavila děkovná mše svatá v 9.00 hod. za život salesiánského misionáře Vincence Jandy, kterou celebroval otec Jiří Caha, vedoucí salesiánského střediska v Ostravě. Odpoledne jsme shlédli dokument o jeho životě a program nám obohatili i Romové, ze střediska Don Bosko, svými zpěvy, divadlem i svědectvím o svém obrácení k Bohu. Setkání se neslo v přátelském duchu.

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Neděle – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – DOBRÉHO PASTÝŘE

 • V neděli je sbírka na opravu fary.
 • Dnes jste srdečně zváni na setkání s otcem Jiřím Cahou do staré školy na Kopané v 15.00 hod. a také s romskými mladými, kterým se otec ve středisku v Ostravě věnuje. Bude se promítat dokument o životě salesiána Vincence Jandy, který v Ekvádoru působil 51 let jako misionář. Sám pocházel z Trojanovic. Pro všechny je přichystané občerstvení.
 • Děkuji všem, kteří se zapojili do opravy fary a to jakýmkoliv způsobem.
 • V pondělí je mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
 • Příští neděli bude pobožnost u kaple sv. Marka v 15.00 hod.
 • Dne 12. května pojedeme na FARNÍ POUŤ na Sv. Kopeček. Příští neděli budou upřesněny informace a můžete se na pouť přihlásit.

 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Pondělí - SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Středa – PAMÁTKA sv. STANISLAVA, biskupa a mučedníka
Neděle – 3.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • O neděli Božího milosrdenství budu zpovídat od 14.30 hod. – 15.00 hod. a poté bude adorace ke cti Božího milosrdenství k získání přislíbených milostí v D. K.
 • REKONSTRUKCE FARY: oprava střechy a bourání komínu – prosím ochotné muže, aby v úterý od 16 hodin přišli pomoci. Děkuji.
 • V pondělí je zasvěcený svátek SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ mše svaté je v 18.00 hod. v H.K.
 • Ve středu bude PASTORAČNÍ RADA v 19.00 hod. po mši svaté na faře
 • Celý příspěvek

SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

Pátek - První pátek
Sobota - První sobota PM
Neděle – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 • Příští neděli je sbírka na obyvatele Středního a Blízkého východu.
 • Ve středu je výuka náboženství.
 • Pátek – první pátek v měsíci v oktávu velikonočním
 • V Hortenzii bude mše svatá v 9.00 hod
 • Od 15.00 – 18.00 hod bude vystavena NS s možností svaté zpovědi.
 • Po mši svaté bude společná řízená adorace.
 • Sobota – první v měsíci, po mši svaté ráno se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbu.
 • O neděli Božího milosrdenství se bude zpovídat od 14.30 hod. – 15.00 hod, poté bude adorace ke cti Božího milosrdenství k získání přislíbených milostí v D. K.

VIGILIE VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

O Bílé sobotě 31.3. jsme adorovali v Božím hrobě a rozjímali nad tajemstvím Ježíšova sestupu do říše mrtvých. Ve 21.00 hod ve filiálním kostele sv. Jana Křtitele jsme začali slavit liturgii vigilii Vzkříšení. Při mši svaté jsme společně obnovili křestní závazky a prožili radost, že Kristus není mrtvý, ale vstal z mrtvých a žije.

VELKÝ PÁTEK

V pátek 29. 3. jsme v 8.00 ráno rozjímali nad utrpením Ježíše Krista a kráčeli jsme s ním po jeho bolestné cestě při křížové cestě. Večer v 18.00 hod jsme v tichu vstoupili do obřadu Velkého pátku, kde jsme ve starobylých přímluvách prosili za celý svět. Adorací jsme uctili KŘÍŽ, na kterém umřel Spasitel světa.