Archiv pro měsíc: Září 2018

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Pátek - SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HL. PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
Sobota - Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Neděle – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí bude společenství chlapů na faře v 19.00 hod. Rozjímání nad nedělním evangeliem – Písmem svatým.
 • V úterý je setkání EKONOMICKÉ RADY na faře v 18.00 hod.
 • Od středy už probíhá výuka KATECHISMU pro žáky ZŠ.
 • Ve středu bude KATECHEZE v Katolickém domě od 19.00 hod. na téma: LÁSKA JAKO ZÁKLAD BYTÍ. Jaký je vztah mezi eros a agapé.
 • V pátek je SLAVNOST SV. VÁCLAVA (státní svátek) mše svaté ve farnosti budou: Tichá v 9.00 hod.; kaple Radhošť v 13.00 hod.; H.K. v 18.00 hod. – nebude mše svatá v 7.30 hod.
 • V sobotu budou VEČER CHVAL od 18.00 hod. v D. K.
 • Ve dnech 28.–30.9. se uskuteční v naši farnosti modlitební TRIDUUM, které je pořádáno společenstvím Modlitby matek. Zveme všechny maminky, babičky ke společné modlitbě nejen za své děti. V pátek po večerní mši svaté v HK – odprošujeme za své hříchy, v sobotu po mši svaté ráno v DK – modlíme se za ty, kteří ublížili nám a našim dětem. Neděle je den díků za vše, co Bůh učinil v našem životě v 16 hodin DK – děkujeme při Adoraci.

 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
Pátek - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Neděle – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí bude ministrantská schůzka na faře v 19.00 hod.
 • V úterý je setkání varhaníků na faře v 18.00 hod.
 • Ve středu 19. 9. bude první hodina výuky KATECHISMU:
  1. – 3. třída 13.45 – 14.30 hod.
  4. – 6. třída 14.30 – 15.15 hod.;
  7. – 9. třída 15.15 – 16.00 hod.
 • KATECHUMENI jsou v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek 21. září začíná víkendovka pro děti a mládež ve Štramberku. Prosíme o modlitbu.
 • Dnes si můžete vyzvednout farní časopis MAJAK.

 

120 LET VÝROČI POSVĚCENÍ KAPLE NA RADHOŠTI

V sobotu jsme prožili slavnost 120 let výročí posvěcení kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. Mši svatou celebroval Mons. Josef Nuzík, pomocný olomoucký biskup a generální vikář a koncelebroval Mons. Adam Rucki, biskupský vikář ostravsko-opavské diecéze. Pro pěkné počasí se mše svatá odsloužila venku před kapli, byla doprovázená dechovkou a při mši zpíval frenštátský sbor. Na mši svatou se účastnilo asi kolem 100 – 120 poutníků.

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Pátek - Svátek Povýšení svatého kříže
Sobota - Památka Panny Marie Bolestné
Neděle – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí v 14.00 hod. bude v DPS Martinská mše svatá.
 • Po večerní mši svaté v 19hodin – Společenství chlapů – společné zamyšlení nad Písmem.
 • V pátek v 9.00 hodin mše svatá Hortenzie (druhý a čtvrtý pátek v měsíci).
 • V sobotu je svatba Tomáš Abrams a Petra Speváková ve 13.00 hodin H.K.
 • V sobotu 15. září je slavnost Výročí Posvěcení 120 let kaple na Radhošti, mši svatou bude sloužit pomocný olomoucký biskup Mons. Josef Nuzík ve 13.00 hod.

Celý příspěvek

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

V pondělí 3. září při večerní mši svaté jsme vyprošovali studentům Boží požehnání pro nastávající nový školní rok. Prosili jsme, aby dokázali využít krásný čas, který jim Bůh dopřává, aby se nebáli a dokázali vnášet do školního prostředí křesťanského ducha. Požehnání směřovalo i učitelům, rodičům a všem školám.

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Sobota - Svátek Narození Panny Marie
Neděle – 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí 3. září při mši svaté v 18.00 hod. společně zahájíme nový školní rok a na závěr požehnám žákům a učitelům. Srdečně zvu všechny děti, studenty.
 • V pondělí v 14.00 hod. bude v DPS Rožnovská mše svatá.
 • Ve středu po večerní mši svaté bude setkání s KATECHUMENY v 19.00 hod. na faře.
 • Je první pátek v měsíci od 15.00 – 18.00 hod. je možnost adorace před NS a také sv. smíření. Po večerní mši svaté bude společná řízená adorace se zpěvy.
 • V pátek v Hortenzii budu navštěvovat nemocné po pokojích.

Celý příspěvek